HOT

Fitou Terroir Saint - Paul

980,000 ₫

 Giống nho: Langeudoc - Roussilion

Vùng nho: La Baume Saint - Paul
Độ cồn tự nhiên: 13,5%

Mua hàng